Zapora w postaci filtrów HEPA będzie skuteczna, jeżeli filtry zostaną w nawiewnikach lub wywiewnikach właściwie zamontowane a montaż zweryfikowany.

Prawidłowy montaż oznacza, że:

  • filtr podczas transportu, rozpakowywania oraz montażu w nawiewniku nie został uszkodzony,
  • nawiewnik, w którym montowany jest filtr nie jest uszkodzony (rozszczelniony), 
  • sposób montażu filtra w nawiewniku jest odpowiedni dla danej klasy filtra,
  • prawidłowość pracy filtr/nawiewnik została zweryfikowana (walidacja).

Nawiewnik z filtrem HEPA to jeden wspólny, połączony układ. Jeden wadliwy element tego układu powoduje negatywny efekt końcowy dla całego systemu.

Niniejsze opracowanie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w szpitalach za klimatyzację sal operacyjnych oraz za czystość mikrobiologiczną.

  1. Przedstawienie problemu: Jedną z dróg rozprzestrzeniania się zakażeń wewnątrzszpitalnych jest powietrze na sali operacyjnej. Mikroorganizmy chorobotwórcze znajdujące się w powietrzu mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do sali, jak również ze źródeł wewnątrz samej sali operacyjnej (operowany pacjent, personel itp.).

Copyright ©  www.walidacjapomieszczen.pl - walidacja pomieszczeń czystych, walidacja filtrów HEPA,  wykonanie: strony internetowe Gdynia