walidacja pomieszczeń

Walidacja pomieszczeń czystych

Walidacja instalacji z filtrami HEPA
Zgodnie z normą PN-EN ISO 14644

Kontakt

Wiedza i doświadczenie

Odpowiednie przygotowanie do walidacji.

Raport zgodny z normą

Konsultacja techniczna i projektowa.

Najwyższe standardy pomiarowe

Coroczna kalibracja urządzeń.

Zagadnieniem walidacji* pomieszczeń czystych firma Went-Klima zajmuje się od 2005 roku.

Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się już na etapie tworzenia projektu, w tym programów funkcjonalno-użytkowych. Konsultacja dotyczy obiektów nowych, modernizowanych, jak również już działających i pozwala na odpowiednie przygotowanie do procesu walidacji.

Z procesu walidacji sporządzamy zgodny z normą raport.

Nasze raporty w sposób jasny i czytelny pomogą odpowiedzieć na pytanie, czy wykonana instalacja odpowiada projektowi, obowiązującym przepisom, normom i wytycznym. Raport przedkłada się stosownym organom nadzorczym wraz z pozostałą dokumentacją zdawczo – odbiorczą.

Stosujemy procedury pozwalające na przeprowadzenie badań w możliwie najkrótszym czasie, przy zachowaniu najwyższych standardów. Praktyka badawcza daje nam wiedzę na temat specyfiki prowadzenia badań na terenie bloku operacyjnego, OIOM, apteki szpitalnej i w innych pomieszczeniach typu clean room.

Nasze urządzenia pomiarowe są kalibrowane raz w roku w celu zachowania najwyższych standardów pomiarowych .

Współpracujemy z czołowymi producentami nawiewników i filtrów HEPA.

*Walidacja instalacji z filtrami Hepa - to udokumentowane działanie, mające na celu potwierdzenie, że działający system wentylacji i klimatyzacji, w tym zastosowane urządzenia i materiały zapewniają odpowiednie środowisko czystości pyłowej i mikrobiologicznej, zgodne z przepisami i przyjętymi w projekcie normami oraz wytycznymi.

Copyright ©  www.walidacjapomieszczen.pl - walidacja pomieszczeń czystych, walidacja filtrów HEPA,  wykonanie: strony internetowe Gdynia