Walidacja pomieszczeń i instalacji zgodnie z normą  PN-EN ISO 14644.

  • szczelność i integralność filtrów HEPA
  • klasa czystości pyłowej pomieszczeń
  • test regeneracji
  • wizualizacja
  • równomierność wypływu powietrza w nawiewnikach laminarnych
  • kaskada ciśnień pomiędzy pomieszczeniami
  • pomiar spadku ciśnienia na filtrach HEPA

Konsultacje techniczne.

Konsultacje projektowe w zakresie walidacji pomieszczeń czystych. 

Oferujemy zakup filtrów wraz z montażem po uzgodnieniu z klientem.

Copyright ©  www.walidacjapomieszczen.pl - walidacja pomieszczeń czystych, walidacja filtrów HEPA,  wykonanie: strony internetowe Gdynia